Zvērinātu advokātu birojs Supremia line line line
SUPREMIA IGAUNIJA

Supremia

Zvērinātu advokātu birojs Supremia

SUPREMIA IGAUNIJA

Par mums

Supremia advokātu biroja komandā strādā advokāti un juristi, kurus klienti un kolēģi augstu vērtē un kuri praktizē jau kopš 1996. gada. Mūsu juristi ir profesionāli, uzticami un ātri. Kaut arī mūsu juristi konsultē visās galvenajās tiesību nozarēs, esam jo īpaši specializējušies biznesa tiesībās un strīdu risināšanā.

Profesionālisms

Mūs raksturo fundamentālas zināšanas tiesību jautājumos un plašā pieredze klientu konsultēšanā ikdienas biznesa jautājumos un klientu pārstāvēšana strīdu risināšanā un līgumu pārrunās. Mēs nepārtraukti papildinām zināšanas un dalāmies ar kolēģiem savā know-how. Mēs sadarbojamies arī ar citu nozaru speciālistiem kā auditoriem, investīciju konsultantiem, notāriem, tiesu izpildītājiem utt.), un iesaistām viņus juridisko jautājumu risināšanā, lai pēc iespējas sasniegtu klienta mērķi. Mūsu darbs ir pilnībā vērsts uz palīdzību klientiem un juridisko problēmu atrisināšanu. Mēs identificējam klienta mērķi, piedāvājam iespējamus risinājumus un koncentrējamies uz pēc iespējas efektīvāku rezultāta sasniegšanu, ņemot vērā klienta redzējumu un instrukcijas. Izvēloties paņēmienus klienta interešu aizsardzībai un rīcības plāna īstenošanai, mūsu pieeja ir pamatīga un radoša, cik tiesības to atļauj. Ja mūsu klienti ir apmierināti, mēs esam apmierināti – tas ir mūsu mērķis. Mēs esam fleksibli attiecībā uz juridiskās palīdzības sniegšanas noteikumiem, bet ne mūsu pakalpojumu kvalitāti. Mēs neiedalām mūsu klientu lietas kā vinnētas vai zaudētas, bet mūsu ieskatā katra lieta, pie kuras tiek strādāts kopā ar klientu, vairāk vai mazāk ir uzvara.

Uzticamība un cieņa

Mēs esam uzticami, tāpēc pilnīgi lojāli saviem klientiem. Esam pārliecināti, ka uzticamību veido godīgums un caurskatāmība mūsu un klientu attiecībās un klientu mērķu sasniegšanā. Mēs tāpēc dodam klientiem patiesu viņu juridiskās pozīcijas izvērtējumu un redzējumu par iespējamību sasniegt iecerēto mērķi. Bet neatkarīgi no izredzēm sasniegt mērķi, mēs esam kopā ar saviem klientiem un esam gatavi aizstāvēt viņu intereses “līdz pat beigām”. Mēs nesolām klientiem, ko nevaram izpildīt, un nemodinām viņos nesaprātīgas cerības. Ja rezultātu garantēt nav iespējams, vienalga ir iespējams panākt vismaz tik, cik konkrētajos apstākļos vispār iespējams. Konsultējot un pārstāvot klientus, mēs vienmēr izturamies ar cieņu ne tikai pret klientiem un viņu partneriem, bet arī oponentiem. Mēs noteikti esam pilnībā kompetenti jautājumos, ar kuriem strādājam, bet mēs, protams, nevaram būt labākie pilnīgi visos jautājumos. Mēs tāpēc nekavējoties informējam klientu par nepieciešamību vērsties pēc papildus palīdzības, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.

Efektivitāte un personiska pieeja

Mēs esam vienmēr gatavi saviem klientiem un sniedzam padomu un palīdzību ātri. Mēs netērējam klienta līdzekļus un laiku lietām, kas nav nepieciešami rezultāta sasniegšanai. Papildus objektīvam juridiskās situācijas izvērtējumam, mūsu ieskatā ir būtiski vērst klienta uzmanību arī uz viņu izvēles iespējām un risku ekonomisko ietekmi. Klientiem piedāvājam pakalpojumus personiski, tas ir, mēs iepazīstamies detaļās ar klienta konkrēto jautājumu un biznesa aktivitātēm kopumā. Tikai šādi var patiesi apzināt klienta vēlamo rezultātu un paredzēt un novērst iespējamās problēmas. Klientam tas nozīmē vismazākos iespējamos izdevumus un laika patēriņu. Mūsu komandā vismaz viens jurists vienmēr ir lietas kursā par visiem klienta jautājumiem un juridiskajām problēmām un vismaz vēl viens jurists, kurš ir lietas kursā kādā konkrētā lietā.